Guziki

Statystyka

statystyka odsłon stron

 • Strona główna3409 odsłon
 • Redaktorzy1177 odsłon
 • Zamówienia publiczne1091 odsłon
 • Rada Pedagogiczna856 odsłon
 • Dyrekcja701 odsłon
 • Zasady naboru611 odsłon
 • Oferty pracy546 odsłon
 • Rada Rodziców505 odsłon
 • Przedmiot działalności i kompetencje496 odsłon
 • Pracownicy Obsługi i Administracji470 odsłon
 • Organizacja464 odsłon
 • Status prawny446 odsłon
 • Samorząd Uczniowski436 odsłon
 • Struktura własnościowa, majątek432 odsłon
 • Budżet430 odsłon
 • Wewnątrzszkolne zasady oceniania417 odsłon
 • Informacje nieudostępnione407 odsłon
 • Rejestry, ewidencje, archiwa384 odsłon
 • Instrukcja korzystania z BIP349 odsłon
 • Strony usunięte348 odsłon
 • Tryb działania347 odsłon
 • Zestaw programów i podręczniki347 odsłon
 • Statystyka346 odsłon
 • Sposób załatwiania spraw305 odsłon
 • Ochrona danych osobowych7 odsłon