Guziki

Status prawny

Publiczne Gimnazjum Nr 29 im. ks. Jana Twardowskiego w Łodzi jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi, prowadzoną w formie jednostki budżetowej, nieposiadającą osobowości prawnej.

Organ prowadzący

Organem prowadzącym jest: Miasto Łódź

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Organem nadzoru pedagogicznego jest: Kuratorium Oświaty w Łodzi

Działalność placówki regulują następujące akty prawne:

  • ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 1982 nr 3 poz.19 z późn. zm.)

Akty założycielskie:

  • uchwała Nr XI/158/99 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie aktu założycielskiego Publicznego Gimnazjum Nr 29 w Łodzi, przy ul. Ćwiklińskiej 9 i nadania statutu
  • uchwała Nr XXXVII/715/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie zmiany siedziby Publicznego Gimnazjum nr 29 w Łodzi
    (z budynku przy ul. Ćwiklińskiej 9 do budynku Szkoły Podstawowej nr 12 w Łodzi przy ul. Juliusza Jurczyńskiego 1/3)
  • uchwała Nr LXVI/1228/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum nr 29 w Łodzi przy ul. Ćwiklińskiej 9

Statut szkoły

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

17-09-2016 - Edycja treści.

16-09-2016 - Edycja treści.

15-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

13-01-2013 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 516