Guziki

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa i zasady ich udostępniania.

 • Księga uczniów,
 • Księga ewidencji uczniów
 • Księgi arkuszy ocen,
 • Księga zarządzeń dyrektora szkoły,
 • Księga korespondencji,
 • Księga rejestracji dokumentów niejawnych,
 • Księga kontroli wewnętrznej,
 • Księga kontroli zewnętrznej,
 • Księgi protokołów: Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców,
 • Księgi inwentarzowe;
 • Rejestr pieczątek i pieczęci,
 • Rejestr wydanych legitymacji uczniowskich i pracowniczych,
 • Rejestr wydanych świadectw ukończenia gimnazjum,
 • Rejestr druków ścisłego zarachowania,
 • Rejestr zwolnień lekarskich pracowników, system „Kadry”
 • Rejestr wydanych zaświadczeń
 • Rejestr akt i zaświadczeń – awans,
 • Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych, (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r.(Dz.U. z 2002 r. nr 101. poz. 926. z późn. zm.),
 • Rejestr skarg i wniosków,
 • Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw,
 • Rejestr badań okresowych pracowniczych,
 • Rejestr szkoleń bhp,
 • Rejestr wypadków,
 • Ewidencja zastępstw,
 • Akta osobowe i dokumentacja płacowa,
 • Dokumenty księgowe.

Rejestrów zawierających dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 101. poz. 926. z późn. zm.)

Dokumenty archiwalne są udostępniane na terenie szkoły osobom upoważnionym na ich wniosek.

Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach i ewidencjach:

Dokumenty udostępniane są powołanym do tego organom kontrolującym na terenie gimnazjum lub osobom mającym interes prawny.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

17-09-2016 - Edycja treści.

22-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 429