Guziki

Sposób załatwiania spraw

Sekretariat przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów oraz udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

Korespondencję można dostarczyć:

osobiście

pocztą

za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem postępowania administracyjnego.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

17-09-2016 - Edycja treści.

22-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 350