Guziki

Samorząd Uczniowski

W roku szkolnym 2017/2018

funkcjonuje 6 oddziałów, do których uczęszcza  185 uczniów.

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie

Władzą wykonawczą Samorządu jest Zarząd

  • przewodnicząca Zarządu - Zuzanna Kolbus klasa IIIA
  • zastępca przewodniczącej - Filip Kabaciński IIC

Zarząd  wybierają wszyscy uczniowie szkoły

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

W roku szkolnym 2017/2018 opiekunem samorządu uczniowskiego jest pan mgr Adam Kadłubaj

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

19-10-2017 - Edycja treści.

30-09-2016 - Edycja treści.

16-09-2016 - Edycja treści.

15-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 471